Babytegnsprog har leveret Nyhedsbreve til Legetek.dk. 
Du kan læse mere og tilmelde dig på følgende links:

www.legetek.dk
www.hvadnumorogfar.dk